Smart City: op zoek naar de slimme burger

2015 | 65 minutenIn deze documentaire zien we de ambitie van een aantal partijen in Amsterdam om een Smart City te worden: een stad waarin slimme technologie ervoor moet zorgen dat deze duurzaam, veilig en comfortabel
is en dat burgers invloed op hun omgeving kunnen uitoefenen. Door in te zoomen op de digitale leefwerelden van verschillende groepen betrokkenen – van aanjagers tot Amsterdammers die zich niet thuis voelen bij digitale technologie – roept de film op tot een brede discussie
over macht en onmacht in de digitale samenleving.

Gemaakt in samenwerking met Dorien Zandbergen en Stichting Gr1p. Mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Stichting Democratie en Media.